Wat doet de CIO van morgen?

Equinix, auteur Aaron Mirck

In het boek CIO 3.0 beschrijven Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg hoe bedrijven voorkomen dat ze verrast worden door disruptieve startups die hun businessmodel verpletteren. Daarbij lijkt er voor één persoon in de organisatie een belangrijke rol toegedicht: de CIO. Hoe maakt deze het verschil?

Het boek beoogt directie, bestuurders, business managers, HR-managers, ICT-managers en ICT-professionals te informeren over de grote veranderingen in onze tijd. Centraal staat de digitale transformatie die traditionele organisaties moeten maken. Doel is om de lezer wegwijs te maken waar diens organisatie zich bevindt in de digitale volwassenheid en welke vervolgstappen er gemaakt kunnen worden naar een digitale toekomst.

CIO 3.0 speelt hoofdrol
Hoe komen we bij CIO versie 3.0? De CIO 1.0 was manager van het technisch bolwerk, zijn 2.0-opvolger een bruggenbouwer tussen business en ICT. De huidige 3.0 variant moet ICT integraal en strategisch onderdeel van de business maken. Wat betekent dat concreet voor die nieuwe CIO? “Je ziet vaak dat de taken van de CIO 3.0 bij één persoon worden gelegd, maar het is vooral een verzameling van rollen die het digitaal leiderschap op C-niveau in een organisatie vormen. Ook de CEO, CMO of COO hebben hierbij een rol, en die zijn essentieel, wil er geen kloof komen tussen business en ICT”, vertelt auteur Karin Zwiggelaar. “Wil je de klant echt kunnen bedienen, een goede gebruikservaring kunnen bieden en verschillende proposities aanbieden, dan moet ICT integraal deel uitmaken van dagelijkse business.”

Het is nodeloos om te zeggen dat de organisaties die succesvol de digitale transformatie maken, uiteindelijk de slag om de consument winnen. Daarmee wordt het falen of slagen van organisaties steeds meer afhankelijk van de CIO. “Je ziet het tempo van de ICT-ontwikkelingen heel erg omhoogschieten: ICT werd de afgelopen 10 jaar een commodity en het tempo gaat verder omhoog”, aldus Zwiggelaar. “Het stelt mensen in staat om hun werk anders in te richten, maakt andere distributiemodellen mogelijk en je kan er bedrijfsprocessen anders mee inrichten. Die kansen mag je als organisatie niet missen.”

Zo slaagt de CIO 3.0
Als alle ogen op de CIO gericht zijn, is het zinnig om er bij stil te staan wat er van hem of haar verwacht mag worden in deze veranderende wereld. Zwiggelaar: “Allereerst dient hij ICT én business te begrijpen. Bij traditionele organisaties, waar de kloof tussen business en ICT nog aanwezig is, moet iemand uitleggen wat de kracht is van ICT. Ten tweede moet hij een change manager zijn: ICT wordt leidend bij de inrichting van de business. Dan moeten de ICT-ers zelf ook op een andere manier werken. Ze moeten flexibeler worden, minder de trage, gebaande paden bewandelen en dat moet de CIO 3.0 mogelijk maken.”

Organisaties zijn gewend om schoksgewijs te veranderen, maar door de grote turbulenties (denk aan crisissen en innovaties) wordt de enige constante, verandering. “Waar je vroeger planmatig veranderde, moet je dat nu continue doen en daar moet je ICT op voorbereid zijn.” Ten derde moet de CIO 3.0 nieuwe businesskansen door inzet van ICT identificeren en onderzoeken en dat doen door van buiten naar binnen naar de organisatie te kijken. “Vroeger kon je met ICT niet te veel vooroplopen, nu moet je als CIO ook een business strateeg zijn.”

De CEO overtuigen
De auteurs stellen dat een CIO alleen succesvol kan zijn als zijn peers op C-niveau beschikken over voldoende affiniteit en comfort met ICT. Is de CIO dan niet te afhankelijk van zijn collega’s op C-level? “Dat klopt. Daarom heeft de CIO 3.0 ook andere, vooral zachte vaardigheden nodig, zoals visie en overtuigingskracht. Wat de collega’s kan overtuigen, is dat succesvolle bedrijven op C-niveau allemaal doorhebben wat de kracht van ICT is voor hun business en hoe ze hiermee om kunnen gaan en minder succesvolle bedrijven niet. Ook kan de CIO verschillende business managers uitnodigen om stapsgewijs kennis over het belang van ICT voor de eigen organisatie op te doen, een gezamenlijke trip naar bijvoorbeeld Silicon Valley of – dichter bij huis – een Nederlandse innovatiehub te organiseren en op andere manieren persoonlijke interactie over digitale innovatie organiseren. Er zijn gelukkig genoeg middelen om zijn peers te overtuigen.”

Karin ZwiggelaarKarin Zwiggelaar
karin.zwiggelaar@mxi.nl

 

 

 

 

Antoon van LuxemburgAntoon van Luxemburg
antoon.van.luxemburg@mxi.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *