De ICT baas straks belangrijker dan de CEO?

De Kwestie van Peter de Waard. Volkskrant, 30 augustus 2016

Terwijl in Haagse kringen nog een achterhoedediscussie wordt gehouden over het Engels in het onderwijs, heeft het bedrijfsleven zich allang bij de realiteit neergelegd.

Wat in de media vaak nog bestuursvoorzitter of algemeen directeur wordt genoemd, heet hier allang de CEO: chief executive officer. De bedrijfsdirecteur is een COO (chief operations officier) en de financiële topman CFO (chief financial officer). In de jaren zeventig was de COO de machtigste man bij veel bedrijven toen het nog om de stroomlijning van de productie ging. Werknemers stonden centraal en de ondernemingraad was gesprekspartner. De CFO was niet veel meer dan een boekhouder.

Dat veranderde toen de factor arbeid in de jaren tachtig ondergeschikt werd aan de factor kapitaal. En aangezien sindsdien aandeelhouderswaarde het hoogste doel is, legde de CFO de bedijfsdirecteuren het dictaat op van 20 procent rendement op het geïnvesteerde vermogen. De CEO mocht voortaan zijn tijd doden met strategie: overnamen en fusies.

ICT wordt leidend bij de inrichting van een organisatie.

Maar inmiddels is een machtsgreep gaande van de CIO (chief information officier), de man die gaat over de ICT. Het onlangs verschenen boek CIO 3.0 van Karin Zwiggelaar en Antoon van Luxemburg stelt dat de CIO zich heeft ontwikkeld van een ondersteunende functie tot een functie die het succes en falen van een organisatie bepaalt. ‘ICTwordt leidend bij de inrichting van een organisatie. De functie van CIO evalueert mee. Van CIO 1.0 naar CIO 2.0 en CIO 3.0. Van dienstverlenende functie met beperkte invloed naar een vanzelfsprekend leiderschap in de business.’

Het heeft veel te maken met de enorme veranderingen in de economie, waarbij centrale organisaties (politieke partijen, vakbonden, brancheverenigingen) steeds meer plaatsmakenvoor decentrale (pragmatische maar vaak diffuse samenwerkingsverbanden). Dat heet de deeleconomie of Nieuwe Economie. Voorbeelden daarvan zijn Uber, Airbnb, buurtzorg en vele andere platforms. Steeds sneller komen en gaan verdienmodellen. Soms zijn bedrijven bijna gedwongen eigen lucratieve verdienmodellen om zeep te helpen voordat buitenstaanders het doen.

Bedrijfsprocessen worden nu bepaald door ICT. Grote complexe digitaliseringsprojecten, zoals de implementatie van een elektronisch patiëntendossier in de zorg of de onlinedienstverlening bij een woningbouwcorporatie zijn strategisch van zo groot belang dat ze daarmee het bestaansrecht van organisaties raken.

Dat betekent dat de CIO in de toekomst de sleutelfiguur is in organisaties. En net zoals in het verleden CEO’s geen idee meer hadden wat hun CFO’s nu uitvoerden, dreigt hetzelfde nu te gebeuren met wat zich binnen de ict-afdelingen afspeelt. CEO’s zullen daarom steeds vaker worden gerekruteerd uit CIO’s. De CIO 4.0 is straks eigenlijk de CEO. En als die ook nog een mondje Nederlands spreekt, is dat mooi meegenomen.’

Bekijk hier het artikel op de Volkskrant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *